Zostań
Instruktorem

System szkolenia instruktorów jest wielostopniowy. Każdy kolejny stopień jest przeznaczony dla doskonalszych
i lepiej wykształconych narciarzy.

Schemat szkolenia SITN

Demonstrator szkolny

Dla młodzieży do lat 15

Formowanie techniki jazdy; podstawa wiedza narciarza

Pierwszy krok na drodze do Instruktora

Kurs Kwalifikacyjny

Dla młodzieży od 16 lat

Doskonalenie umiejętności technicznych i podstawowa wiedza narciarza.

Przygotowanie do kursu Pomocnika Instruktora

Pomocnik Instruktora

Dwie części: techniczna i metodyczna.

Cz. techniczna – doskonalenie techniki jazdy i pokazu ewolucji z Programu Nauczania Narciarstwa.
Cz. metodyczna – podstawy pedagogiki oraz slalom

Młodszy Instruktor / Instruktor

Szkolenie centralnie prowadzone przez SITN.
W kursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające stopień PI.
Finałem szkolenia jest stopień Instruktora Zawodowego (ISIA).

Demonstrator szkolny

Dla młodzieży do lat 15

Formowanie techniki jazdy; podstawowa wiedza narciarza

Pierwszy krok na drodze do Instruktora

Kurs Kwalifikacyjny

Dla młodzieży od 16 lat

Doskonalenie umiejętności technicznych i podstawowa wiedza narciarza.

Przygotowanie do kursu Pomocnika Instruktora

Pomocnik Instruktora

Dwie części: techniczna i metodyczna.

Cz. techniczna – doskonalenie techniki jazdy i pokazu ewolucji z Programu Nauczania Narciarstwa.
Cz. metodyczna – podstawy pedagogiki oraz slalom

Instruktor

Szkolenie centralnie prowadzone przez SITN

W kursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające stopień Pomocnika Instruktora

Finałem szkolenia jest stopień Instruktora Zawodowego (ISIA)

Kurs Demonstratora

Celem kursu jest nauka i doskonalenie techniki jazdy na nartach.
Kurs jest przeznaczony dla osób mających zamiar przystąpić do dalszego szkolenia na stopnie instruktorskie.
Można również na tym kursie podnieść swoje kwalifikacje narciarskie nie myśląc o karierze instruktorskiej.

Kurs jest zakończony nieobowiązkowym egzaminem. Po zdaniu egzaminu można przystąpić do kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA, po warunkiem zaliczenia na odpowiednim poziomie Regionalnego Testu Sprawnościowego GS (Zawodów Regionalnych) (absolwenci kursu kwalifikacyjnego mają niższe wymagania na Regionalnym Teście Sprawnościowym GS (dawniej: Zawody Regionalne) niż inne osoby startujące w slalomie gigancie).

Kryteria kwalifikacyjne:
– od 12 do 15 lat (do końca roku kalendarzowego, w którym odbywa się kurs),
– pisemna zgoda rodziców na udział w kursie.

Czas trwania kursu: 6 dni.

Terminy kursów

  • 29.01-3.02.2024
  • 5-10.02.2024

Kurs kwalifikacyjny

Celem kursu jest nauka i doskonalenie techniki jazdy na nartach.
Kurs jest przeznaczony dla osób mających zamiar przystąpić do dalszego szkolenia na stopnie instruktorskie.
Można również na tym kursie podnieść swoje kwalifikacje narciarskie nie myśląc o karierze instruktorskiej.

Kurs jest zakończony nieobowiązkowym egzaminem. Po zdaniu egzaminu można przystąpić do kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA, po warunkiem zaliczenia na odpowiednim poziomie Regionalnego Testu Sprawnościowego GS (Zawodów Regionalnych) (absolwenci kursu kwalifikacyjnego mają niższe wymagania na Zawodach Regionalnych niż inne osoby startujące w slalomie gigancie).

Kryteria kwalifikacyjne:
– ukończone 16 lat (do końca roku kalendarzowego, w którym odbywa się kurs),
– pisemna zgoda rodziców na udział w kursie (dla uczestników do lat 18).

Czas trwania kursu: 6 dni.

Terminy kursów

  • 27-31.12.2023

Kurs Pomocnika Instruktora

Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych nauczycielowi narciarstwa.

Kryteria kwalifikacyjne:
– ukończone 16 lat (do końca roku kalendarzowego, w którym odbywa się kurs) dla I części kursu, 17 lat dla II części kursu,
– pisemna zgoda rodziców na udział w kursie (dla uczestników do lat 18),
– przejechanie w odpowiednim czasie slalomu giganta (GS) na Regionalalnym Teście Sprawnościowym GS (dawniej: Zawody Regionalne):
a) dla osób z ukończonym kursem kwalifikacyjnym najdalej dwa lata wstecz – od 6 pkt. wzwyż,
b) dla osób bez kursu kwalifikacyjego – od 9 pkt. wzwyż.

Czas trwania każdej części kursu: 6 dni.

Podczas wewnętrznego egzaminu końcowego należy wykazać się poprawną techniką jazdy na nartach, opanowaniem podstaw metodyki oraz umiejętnością jazdy sportowej.
Nadanie stopnia Pomocnika Instruktora następuje po zdaniu Egzaminu Regionalnego.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do części praktycznej na kursie metodyczno-sportowym nasza szkoła wymaga zaliczenia teorii poprzez platformę e-learningową.

Terminy kursów

Terminy części technicznej (część pierwsza):

  • 27-31.12.2023

Terminy części metodycznej (część druga):

  • 1-6.01.2024

Zapisz się na kurs,
Test GS (Zawody Regionalne)

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą i prześlemy wszystkie potrzebne informacje.

Wybierz termin

Wybierz termin

Wybierz termin

Wybierz termin

Wybierz termin

7 + 6 =