Zostań
Instruktorem PZN

System szkolenia instruktorów Polskiego Związku Narciarskiego jest wielostopniowy. Każdy kolejny stopień jest przeznaczony dla doskonalszych
i lepiej wykształconych narciarzy.

Schemat szkolenia SITN-PZN

Demonstrator szkolny

Dla młodzieży do lat 15

Formowanie techniki jazdy; podstawa wiedza narciarza

Pierwszy krok na drodze do Instruktora PZN

Kurs Kwalifikacyjny

Dla młodzieży od 16 lat

Doskonalenie umiejętności technicznych i podstawowa wiedza narciarza.

Przygotowanie do kursu Pomocnika Instruktora PZN

Pomocnik Instruktora PZN

Dwie części: techniczna i metodyczna.

Cz. techniczna – doskonalenie techniki jazdy i pokazu ewolucji z Programu Nauczania Narciarstwa.
Cz. metodyczna – podstawy pedagogiki oraz slalom

Instruktor PZN

Szkolenie centralnie prowadzone przez SITN

W kursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające stopień Pomocnika Instruktora PZN

Finałem szkolenia jest stopień Instruktora Zawodowego (ISIA)

Demonstrator szkolny

Dla młodzieży do lat 15

Formowanie techniki jazdy; podstawowa wiedza narciarza

Pierwszy krok na drodze do Instruktora PZN

Kurs Kwalifikacyjny

Dla młodzieży od 16 lat

Doskonalenie umiejętności technicznych i podstawowa wiedza narciarza.

Przygotowanie do kursu Pomocnika Instruktora PZN

Pomocnik Instruktora PZN

Dwie części: techniczna i metodyczna.

Cz. techniczna – doskonalenie techniki jazdy i pokazu ewolucji z Programu Nauczania Narciarstwa.
Cz. metodyczna – podstawy pedagogiki oraz slalom

Instruktor PZN

Szkolenie centralnie prowadzone przez SITN

W kursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające stopień Pomocnika Instruktora PZN

Finałem szkolenia jest stopień Instruktora Zawodowego (ISIA)

Kurs Demonstratora

Celem kursu jest nauka i doskonalenie techniki jazdy na nartach.
Kurs jest przeznaczony dla osób mających zamiar przystąpić do dalszego szkolenia na stopnie instruktorskie PZN.
Można również na tym kursie podnieść swoje kwalifikacje narciarskie nie myśląc o karierze instruktorskiej.

Kurs jest zakończony nieobowiązkowym egzaminem. Po zdaniu egzaminu można przystąpić do kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN, po warunkiem zaliczenia na odpowiednim poziomie Zawodów Regionalnych (absolwenci kursu kwalifikacyjnego mają niższe wymagania na Zawodach Regionalnych niż inne osoby startujące w slalomie gigancie).

Kryteria kwalifikacyjne:
– od 12 do 15 lat (do końca roku kalendarzowego, w którym odbywa się kurs),
– pisemna zgoda rodziców na udział w kursie.

Czas trwania kursu: 6 dni.

Terminy kursów

  • w tym roku nie przewidujemy już kursu

Kurs kwalifikacyjny

Celem kursu jest nauka i doskonalenie techniki jazdy na nartach.
Kurs jest przeznaczony dla osób mających zamiar przystąpić do dalszego szkolenia na stopnie instruktorskie PZN.
Można również na tym kursie podnieść swoje kwalifikacje narciarskie nie myśląc o karierze instruktorskiej.
Kurs jest zakończony nieobowiązkowym egzaminem. Po zdaniu egzaminu można przystąpić do kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN, po warunkiem zaliczenia na odpowiednim poziomie Zawodów Regionalnych (absolwenci kursu kwalifikacyjnego mają niższe wymagania na Zawodach Regionalnych niż inne osoby startujące w slalomie gigancie).

Kryteria kwalifikacyjne:
– ukończone 16 lat (do końca roku kalendarzowego, w którym odbywa się kurs),
– pisemna zgoda rodziców na udział w kursie (dla uczestników do lat 18).

Czas trwania kursu: 6 dni.

Terminy kursów

  • w tym roku nie przewidujemy już kursu

Kurs Pomocnika Instruktora PZN

Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych nauczycielowi narciarstwa.

Kryteria kwalifikacyjne:
– ukończone 16 lat (do końca roku kalendarzowego, w którym odbywa się kurs) dla I części kursu, 17 lat dla II części kursu,
– pisemna zgoda rodziców na udział w kursie (dla uczestników do lat 18),
– przejechanie w odpowiednim czasie slalomu giganta (GS) na ZAWODACH REGIONALNYCH:
a) dla osób z ukończonym kursem kwalifikacyjnym najdalej dwa lata wstecz – od 6 pkt. wzwyż,
b) dla osób bez kursu kwalifikacyjego – od 8 pkt. wzwyż.

Czas trwania każdej części kursu: 6 dni.

Podczas wewnętrznego egzaminu końcowego należy wykazać się poprawną techniką jazdy na nartach, opanowaniem podstaw metodyki oraz umiejętnością jazdy sportowej.
Nadanie stopnia Pomocnika Instruktora następuje po zdaniu Egzaminu Regionalnego.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do części praktycznej na kursie metodyczno-sportowym nasza szkoła wymaga zaliczenia teorii poprzez platformę e-learningową.

Zawody Regionalne

Zawody Regionalne stanowią wstęp/przepustkę na kurs Pomocnika Instruktora PZN.

Terminy:

  • patrz na stronę sitn.pl

Terminy kursów

Terminy części technicznej (część pierwsza):

  • na razie nie przewidujemy kursu

Terminy części metodycznej (część druga):

  • na razie nie przewidujemy kursu

Zapisz się na kurs
ZAWODY

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą i prześlemy wszystkie potrzebne informacje.

Wybierz termin

Wybierz termin

Wybierz termin

Wybierz termin

Wybierz termin

4 + 12 =